Οι στόχοι του Π.Ο.Υ. για το 2025

Home/Γενικά/Οι στόχοι του Π.Ο.Υ. για το 2025
who

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) έχει θέσει κάποιους στόχους για το 2025. Μέσα από σχεδιασμένες δράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο ευελπιστεί μέχρι τότε να πετύχει:

  • 40% μείωση του αριθμού των παιδιών κάτω των 5 ετών που είναι καχεκτικά
  • 50% μείωση της αναιμίας στις γυναίκες που είναι σε αναπαραγωγική ηλικία
  • 30% μείωση των γεννήσεων με χαμηλό βάρος
  • Καθόλου αύξηση της παιδικής παχυσαρκίας
  • Αύξηση του ποσοστού του αποκλειστικού θηλασμού τους 6 πρώτους μήνες τουλάχιστον μέχρι 50%
  • Μείωση και σταθεροποίηση της παιδικής απίσχνασης σε λιγότερο από 5%

Πηγή: WHO