Αρχεία ανά μήνα: Οκτώβριος 2017

//Οκτώβριος
bmi

Πέρα από το Δείκτη Μάζας Σώματος.

Η πληθώρα των ερευνών υποστηρίζουν ότι όσο αυξάνεται ο Δείκτης Μάζας Σώματος τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος εμφάνισης χρόνιων παθήσεων και θνησιμότητας. Ωστόσο υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι οι