μέση ηλικία

Home/Tag:μέση ηλικία
Ανάγκες σε πρωτεΐνη του αθλητή μέσης ηλικίας και άνω διαιτολόγος Θεσσαλονίκη Σωτηρίου Μάλαμας

Ανάγκες σε πρωτεΐνη του αθλητή μέσης ηλικίας και άνω

Ποιες είναι οι ανάγκες σε πρωτεΐνη του αθλητή μέσης ηλικίας και άνω; Είναι οι ίδιες με αυτές του νέου; Το EAR (Estimated Average Requirement)  είναι η Εκτιμώμενη Μέση Απαίτηση. Στις πρωτεΐνες