πολέμικές τέχνες/

/Tag:πολέμικές τέχνες/
combat

Διατροφή και μαχητικά αθλήματα

Οι αθλούμενοι και οι αθλητές έχουν μεγαλύτερες ανάγκες σε μακροθρεπτικά συστατικά και μερικές φορές και σε μικροθρεπτικά. Στόχος του διαιτολόγου είναι να καλύψει αυτές τις επιπλέον ανάγκες με ένα ολοκληρωμένο